Neye iman ediyorduk ?

İman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in tanımı ile: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır.

Peki bir ayetle veya hadisle muhatap olan insan: “Ama bizim toplum bunu kabul etmez ! Bu söylediğin bu toplum içinde yaşanmaz ki ! ” .. dese ne olur? Bir düşünelim.

Yaşanamıyacağına inandığı bir dine iman ettiğini söylemektedir ki buna iman denmez.

Zahire iman yeter mi ?

Muhabbet başlar selamlaşılır biraz sohbet edilir. Hal hatır sorulur. Biraz muhabbet koyulaştırılır. Samimiyet ortama hakim olur. Vakitler vardır ve davamız varya O (o) konuşulmaya başlanır.

KOCA KOCA adamlar başlarlar şu cümlecikleri kurmaya:

 • Gençlerden iş çıkmaz.
 • Toplum çok kötü.
 • Çocuklar laf dinlemiyor.
 • Biz köşemize çekildik.
 • Eğitimin ve eğitimcinin bir ağarlığı kalmadı.
 • Artık büyüklere saygı kalmadı.
 • Bu toplumdan adam olmaz.

– Ama birşeyler yapsak biraz çabalasak başarabiliriz! Mukabilinden sözler eder meclisten birileri.

 • Yok yok bu toplumdan adam olmaz.
 • Bak ben sana anlatayım eskiden … ama artık nerede.
 • Ben şöyle şöyle denedim …
 • Bize böyle yaparlardı … şimdi nerede.
 • Biz böyle yapardık …
 • Bu toplum sadece şundan anlar …
 • Artık geçti …
 • Ne yapsan olmaz artık …

KOCA KOCA adamlar bunu söyleyenler ama yürekler küçülmüş. Meta öyle gözleri bürümüş ki sadece zahire inanır olmuş. Görseki bu islam cihana hakim olmuş, diyecek: işte bu, biz yaparız…

İman, ama iman denilen şey zahire olunca sadece insafsızlık terimini kaldırır insanın vasfından. Yani gözle gördüğüne, elle tutuğuna, kulakla işittiğine inanmayanlar -onuda yalanlamaya çalışanlar- insafsız olarak nitelendirilmez mi ?

Peki iman bu mu ? İman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in tanımı ile:  Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır.

O zaman bir daha iman edelim bugün zahiren göremediğimiz şu ayetlere:

Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı pek yakındır. (Bakara suresi 214. ayet)

Allah’a ve Resûlüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfâl, 8/46.)

Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Muhammed, 47/7)

Ve bırakalım sızlanmayı koşalım o amelden o amele, için için yalvaralım zafere nefer olmak niyetiyle. Sızlanacaksakta olmaz demeyelim çalışalım sabredelim ve daraldıysak sadece “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyelim. Sonra Rabbim celle celaluhudan (Allah’ın yardımı pek yakındır) tesellimizi alıp koşmaya devam edelim.

Zafer yakındır ve zafer islamındır. Sen iman et ve iman ettiğini ispat etmek için amel et.

802.11 Kanal değiştirme simülasyonu (Omnet++ )

Bu çalışmada Ad-Hoc modunda çalışan bir 802.11 modülünün haberleşme halinde iken kanal değiştirme senaryosunu gerçekleştireceğiz. Kanal değişimini ise Omnet++ ortamında C++ ile yazdığımız kod parçası sayesinde gerçekleştireceğiz.

Şekil 1 – Ağ Yerleşimi

Gelelim Senaryomuza: 802.11 alt yapısını kullanrak Ad-Hoc modda UDP haberleşmesi yapan iki adet cihazımız var. Bu iki cihazda mobileHost[0] 100 ms aralılarla 1000Bayt lık bir UDP paketi gönderiyor. 100 saniye süren simulasyon boyunca 10 saniye aralılarla göndericinin MAC katmanında kanalı değiştiriliyor. Kanal haberleşmenin olduğu 5. kanalda başlarken 10 saniye aralıklarla 5. ve 0. kanal arasında değiştiriliyor.

## file name: omnetpp.ini
sim-time-limit = 100s
**.mobileHost[0].numApps = 1
**.mobileHost[0].app[0].typename = "UdpBasicApp"
**.mobileHost[0].app[0].destAddresses = "mobileHost[1]"
**.mobileHost[0].app[0].destPort = 1000
**.mobileHost[0].app[0].messageLength = 1000B
**.mobileHost[0].app[0].sendInterval = 0.1s

**.mobileHost[1].numApps = 1
**.mobileHost[1].app[0].typename = "UdpSink"
**.mobileHost[1].app[0].localPort = 1000

**.mobileHost[*].wlan[0].radio.channelNumber = 5

Kanal değiştirme.

802.11 de oluğu gibi omnet oratamında kanal değiştirme 2. katmanda yönetiliyor. Mac katmanında oluşturulan “physicallayer::Ieee80211ConfigureRadioCommand” mesajnı radyo modülüne göndererek yapılır. Komutta kanal numarası alanı istenilen kanal olarak atanır ve oluşturulacak Request’e ControlInfo olarak eklenir ve gönderilir.

Şekil 2 – 2. katman Modülleri
void Ieee80211Mac::handleSelfMessage(cMessage *msg)
{
  //ASSERT(false);
  Ieee80211Radio * myradio = check_and_cast<Ieee80211Radio *>(this->radio);
  Ieee80211TransmitterBase *ieee80211Transmitter = const_cast<Ieee80211TransmitterBase *>(check_and_cast<const Ieee80211TransmitterBase *>(myradio->getTransmitter()));
  int channel = ieee80211Transmitter->channel->getChannelNumber();
  if(channel==5)
    channel=0;
  else
    channel=5;
  physicallayer::Ieee80211ConfigureRadioCommand *conf = new Ieee80211ConfigureRadioCommand();
  conf->setChannelNumber(channel);

  auto request = new Request("configureRadioMode", RADIO_C_CONFIGURE);
  request->setControlInfo(conf);
  take(request);
  sendDown(request);
  scheduleAt(simTime() + 10.0, msg); // Tekarar değişimi tetikler.
}

Radyo katmanı ilgili komutu alır ve trensmiite ve reciever modüllerini ayrı ayrı istenilen kanala ayarlar.

Sonuçlar

Simulasyon sonucu mobilHost[0] için kanal değilşim ve mobilHost[1] için alınan PaketByte verisi tek garfik te çizdirildiğinde aşağıdaki sonuç elde edilmektedir. Şekil 3 tende görüldüğü üzere kanl değişiminden sonra tekrardan veri gönderimi başlayana kadar biraz süre geçmekte ve haberleşme gecikmeli olarak başlayabilmektedir. Burada sebep Routing Algoritması AODV’nin (ve dolayısıyla link katmanının) tekrardan link kurulumunu sağlaması için geçen süredir.

Yine şekil 1 de görüldüğü üzere 1000 paket gönderilmiş fakat 479 paket alınmıştır. Bir paket alınamadan simülasyon bittiği için 480 paket kabul edilmelidir. Sonuç olarak Yarı yarıya iletim sağlanması beklenirken 20 paket iletim hatası vardır. Başlangıç hariç 4 kez tekrardan haberleşme kanalına geçildiği düşünülürse 20/4 ten her tekrardan link kurulumu 5 paket süresi yani 500 ms sürmekte ve bu aralıkta 5 paket kaybı olmaktadır.

Sonuç
Şekil 3 – Sonuç

Ek bilgi: Simülasyon Akışı

Senaryoyu oluşturmak için self message yöntemi kullanılmıştır. Bunun için Ieee80211Mac.cc dosyasında init fonksiyonuna aşağıdaki kod bloğu eklenmiştir ve Her bir mesaj tekrardan 10 saniye sonra gelecek bir mesajı tetiklemektedir.

  if(strcmp(this->getParentModule()->getParentModule()->getFullName(),"mobileHost[0]")==0)
  {
    cMessage *msg = new cMessage("tecrubedenkatreler.com");
    scheduleAt(simTime()+10.0, msg);
  }

Üstün insan bilgiyi süzer

Beynimize ne ekersek hayatımızda ve ahiret aleminde onu biçeceğiz.

Bu gün dünya üzerindeki yaygın bilgi hakimiyetinin Müslümanlarda olmadığını görmemek işten değil. Bilginin büyük bir çoğunluğu İslam göz ardı edilerek insani akıl ve kaynaklar tarafından üretiliyor. Üretilen bu bilgi yine saf insani akılın bulduğu, insani ve ahlaki (islami) olmayan, yöntemlerle fütursuzca yayılıyor.

Ama bizler doğru bilgiye ulaşanlardan olma sorumluluğuna sahibiz.

Peki ne yapacağız: Şimdi telefonları bırakın, televizyonları kapatın bilgisayarlardan virüsten uzak durur gibi uzak durun diyecek değilim. Biz sosyal varlıklarız ve sosyal faaliyetlerimize devam etmek zorundayız (bu da nefsimize ve topluma karşı sorumluluğumuz arasında).

Ama şu soruları sormaktan geri durmayalım kendimize: bu kanalı, bu programı izlesem, bu sitede gezinsem, bu haberi, bilgiyi öğrensem ne kazanacağım ?

Şimdi cevaplar ışığında yapalım ne yapacaksak demeden önce insanın düşebileceği ufak bir yanılgıya da değinmek isterim: Her şerde az da olsa bir güzellik vardır düsturunca ifade edilen (zehrin üzerindeki) bala kanmamalıyız. Yaptığımız işin kalitesini ne ile ölçeceğiz yani terazinin karşı kefesinde olan şey ne ki acaba? Buraya dikkat edilmeli: terazideki en basit ağırlık bile çok değerli. Bu değeli şeye “zaman” diyoruz. Rasulü’ün (s.a.v.) değerini bilmediğimiz, aldandığımız, şey olarak ifade ettiği zaman. Kazanacağımız bilgi karşılığında verdiğimiz şeye eşit veya daha değerli olmalı değil mi ? İşte bunu ölçmek içinse birde şu soruyu soralım:

Şu faaliyetteki kazancım, karşılığında vereceğim zamanımdan daha mı değerli?

Şimdi yapalım ne yapacaksak. Görsün bu alem Müslüman titizliğini ve duruşunu. Kendimizi insan aklının gelebildiği noktayla yetinen insancıklar olmak yerine vahiy ve İslam kültürüne inanmış (üstün) Müslümanlar olarak diriltelim tekrardan.

Selam ve dua ile.
Abdullah Salih BAYRAKTAR

Biz ifa edemiyoruz diye Cuma bir şey kaybetmez

Bugünlerde Müslümanların yüreklerinde hissettiği bir acıda cuma namazı. Çünkü kendimize ait oluğunu düşündüğümüz özgür topraklarda da Allah’ın c.c. hükmü altında olduğumuzu hissettirecek bir virüs vakası ile karşı karşıyayız. İnsanlığı kadınıyla erkeğiyle sokağa ve dökmeye çalışan dünyanın (yine insani akılla üretilmiş) “Evde Kal, Hayat Eve Sığar” çığlıklarıyla muhatap oluyoruz.

Biz konumuza dönersek Cuma demiştik. Mübarekti değil mi cuma ? Hani Müslümanın bayramıydı. Hani o gün o saatler mübarekti. O gün o saatlerde ticareti, muhabbeti, televizyonları velhasılı hayata dair olan her şeyi bırakıp Rabibimize (c.c.) yönelecektik, değil mi? Peki nerede bayramlıklar, nerede cuma hazırlıkları, nerede tüm işi gücü bırakmış ve o saate Allah c.c. ye yönelmiş yürekler.

Bir sakin olalım: sokaktayken dünyaya olan hırsımızı şimdide evlerimizde sergilemeyelim.

Değişen tek şey cuma namazını cuma namazı olarak ifa edemiyor olmamız. Geri kalan her şey aynı aslında: Cuma hala mübarek gün, cuma saatleri hala Allah c.c. ye samimiyetle yönelinmesi gereken saatler. Yine yürekler çarpmalı cuma saatine kadar, yine sanki cuma namazına gidilecekmişçesine sünnet olan gusüller alınmalı, yine bir sükunet ve samimiyet çökmeli üzerimize. Ve o saate kadar cuma kılmaya gidecekmişçesine sevinçli olmalıyız. Sonra ufak bir hüzün kaplamalı yüreğimizi ve bir haykırış: yarap senin arzıda sen müsaade etseydin biz gösterirdik meleklere cuma namazı nasıl ifa edilir demeli Müslüman. Cuma namazı olmasada cuma nasıl ifa edilir göstermeli tüm melekut alemine. İfa etmeli tüm hazırlıklarını yaptığı cuma vaktini cuma namazı şuuruyla kıldığı öğlen namazı ile.

Yoksa bir günler başörtüsü üzerinden tesettürü, şapka üzerinden kimliğimizi kaybettiğimiz gibi cumayı da kaybediveririz “#Evde kal” çığrıları arasında.

Hatırlatma: Cuma kadınada erkeğede cumadır.

ayasofya camii Panaroma

Abdullah Salih Bayraktar

Çocuk kalmak

Çocuk kalmak istiyorum anne:
Sen kızdığında yine senin adınla ağlamak,
Her şeyden beni koruyacak bir babanın kanatları altında yaşamak.
İşte buydu herhalde masumiyetin özü anne.

Belki de buldum anne:
Çocuk kalmak için bu korunma ve sığınma mekanını değiştirmem lazım,
Bütün bu duygular O’na yönelmeli değil mi anne.
Senin yerini artık O almalı, artık büyüdüm anne.

Peki sen ne olacaksın anne:
Sen cennetsin anne,
Yok yok cennet senin ayaklarının atında anne.
Ve sen bütün anneler gibi garanti cennetliksin anne.

Beni de götürür müsün anne.
Babamda gelir demi anne.
Hep beraber oluruz değil mi anne.
Sen ben biz.

Çocuk kalmak için büyüdüğümün farkına varmalıyım anne.
Sen değil babam değil, ben fark etmeliyim değil mi !
Siz yine merhamet dolu ve koruyucu olacaksınız değil mi anne.
Beni hiç yalnız merhametsiz bırakmayacaksınız değil mi anne…

İnsan Özellikleri (Gözlere toprak doluncaya dek güncellenecek)

Bu liste bir gün alt alta gelecek kombinasyonu değil permütasyonu kadar gruplanacak, fikir akacak, ilim vücutta anne sütü gibi yayılacak ve insanın ömründe bilmesi gereken ilimi kavramaya bir adım daha varmış olacağım. Sonu olmayan bir yolculukta ömür yetmeyecek elbet. Meselede zaten bu dünyadan koca karı imanıyla göçmek. Dönüp dolaşıp o iman seviyesine geri dönmek sanki hayatın gayesi. Keşke rehber edinebilsek Kuran-ı o zaman dönmezdik-boş-yere bu oyun aleminde. Hata ederdik ama yine de, çünkü kural buydu. Heybeye konmuş günahlar ve tövbeler. Hatalar ve tövbeler. Af dilenmeler…. Affa layık olmasamda…

 • Merhamet [Film – Reis Bey 1988]
 • İyilik
 • Mazlum
 • Zalim
 • Zulüm
 • Adalet
 • Hiçlik
 • Sevgi
 • Kibir
 • Muhabbet
 • İstemek
 • Yok saymak
 • Ötelemek
 • Ahirete ötelemek
 • Vaz geçmek
 • Haddini bilmek
 • Dua
 • Yalvarmak
 • İsraf
 • Masumiyet
 • Acizlik
 • Sağlık
 • Spor
 • Boş zaman
 • Niyet
 • İbadet
 • Saflık
 • Dinginlik
 • Teslimiyet
 • Aşk
 • Mucitlik
 • Azim
 • Çalışmak
 • Sabır
 • Güç
 • Gülümsemek
 • Mütavazi
 • Güvenilir
 • Güvenen
 • Konuşmak
 • Aksiyon
 • Düşünmek
 • Tefekkür
 • Ölüm

Birlikte Söylenmeli Ezgiler

Ezgileri söylemek bir marifet evet fakat sadece dilden dökülen sözler yetmeyecek bu alemde bir hoş seda bırakmaya. Kalp ile söylemek lazım veya kalbe söyletmek bu ezgileri. Söylemeye başlar ise kalp o güzel ezgileri; hamken pişmiştir yürekler, zihinler anlamıştır asıl olanı.

Peki ama tamam mıdır şimdi oldu mu insan? Mutlu mu? Huzurlu mu? Tevekülde zirvede mi? Ferden belki diyor zihnim, fakat yürekler birlikte atmadıkça ezgiler birlikte söylenmedikçe fertler mükemmel ezgileri güzel söyleseler ne olur ki !

Açık kaynak Yazılımlar

Linux

Media yayınları için Gstreamer:
https://gstreamer.freedesktop.org/

PCB çizim için KiCAT:
http://kicad-pcb.org

GNU Octave : Matlab Alternatifi
https://www.gnu.org/software/octave/

Windows

Termite: Bir Uart dinleme uygulamsı hex olarak görüntüleme yapabiliyor
https://www.compuphase.com/software_termite.htm

Pdf birleştirmek için kullanabileceğiniz masaüstü yazılım.
https://pdfbinder.jaleco.com

Kütüphanler

LibOpenCM3 ARM Cortex-M3 için Open-Source alt seviye donanım kütüphanesi (STM32 yi de kapsar)

Linux Çekirdek (Kernel) Derleme

Bu yazı Mesih Veysi Kılınç kardeşimin (Hocamın) GTÜ’de bizi kırmayıp, vakit ayırıp, verdiği “Çekirdek Derleme” eğitiminden aldığım notların sistematik bir derlemesidir.

Gömülü sistem, linux tariflerini yapmadan. Neden Linux, Neden işletim sistemi sorularına cevap vermeden hemen işe koyulalım ve toolchain diyerek başlayalım.

Toolchain Yükleme,  11.02.19

Toolchain Araç zinciri bize hedef sistem için kod derlememizi sağlayan bir derleyici. Fakat bu derleyiciyi hedef sistemde değilde Host (kendi bilgisayarımızda) çalıştıracağımız için bunun bir adıda cross compailer oluyor.

Toolchain indirilebilecek siteler:

 • https://www.linaro.org/
 • https://toolchains.bootlin.com/

Toolchain nasıl bulunur ?

Toolchain için elinizde bulunan boardın işlemci modeli ni öğrenin (örn: ARM Cortex A7 ) : https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture#Cores sitesinden Mimariyi bulunuz (Örnek sonucu: ARMv7-A) sonra ise web sayfasından o mimariyi seçin.

m, eabi, abi, hf gibi ekler anlam ifade ediyor. Eğer seçenekleriniz var ise ayrıntılı öğrenmekte fayda var.

Derlemeyi yapacağımız bir ana klasör oluşturalım ve içine toolchain isimli bir klasördaha oluşturalım.

mkdir /opt/cekirdegim
chmod 777 /opt/cekirdegim
mkdir /opt/cekirdegim/toolchain

Şimdide toolchaini indirelim :
cd /opt/cekirdegim
wget https://toolchains.bootlin.com/downloads/releases/toolchains/armv7-eabihf/tarballs/armv7-eabihf–glibc–stable-2018.11-1.tar.bz2

Ve zipten çıkaralım.
tar -xjf armv7-eabihf–glibc–stable-2018.11-1.tar.bz2

Derleyiciyi PATH e ekleyim ki gcc çağrısını yapabiliyor olalım
PATH=/opt/cekirdegim/toolchain/armv7-eabihf–glibc–stable-2018.11-1/bin:$PATH

derlemek için git ile u-boot reposunu indirelim:

git clone https://github.com/u-boot/u-boot.git -b v2019.01 –depth 1

v2019.01 : branch tag name, yani o branchi indiriyor.
–depth sayesinde sadece o commiti indirmiş tüm ağacı indirmemiş oluyoruz.

executablenin hangi sistem için derlendiğini görebilirsiniz.

Uboot Derleme

Devam edeeceğiz