KPI

Kurumların faaliyet gösterdikleri alandaki başarılarını değerlendirilmesi için gereken eylemin referans olarak daha başarılı bir eyleme göre durumunun gösterilmesine başarım ölçütü denir, bu ölçüt sayısal sözel veya yargı olabilir. Bir kurumun çok yönlü işleri varsa karmaşık bir başarım ölçütüne sahip olur. Başarıyı daha objektif olarak değerlendirebilmeleri için, daha az sayıda ve yenilenebilen başarım ölçütü   gerekir ki buna anahtar başarım ölçütleri (KPI) denilmektedir.

Terim olarak hedeflerimizde belirttiğimiz kritik performans ölçütünün İngilizce karşılığıdır.

Kurum bölümlerinin, çalışanlarının performansı ölçülerek hedefe ne kadar ulaştığı belirlediği amaca ilerleyip ilerlemediği hakkında derli toplu bilgiler verir.

Okumaya devam et

Bir Yapı (Bağlı Liste) ve Gerçeklenmesi (C++ Kodlama)

Bu Eğitim vidyosuda Nesneye dayalı programlama prensiplerine bağlı kalınarak aşşağıda ki konular işlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca kod test edilerek ve debug işlemleri ile incelenerek geliştirilmiştir.
Delete işlemleri ilk iki class için yapılmış diğer classlarda zaman almaması için gerçeklenmemiştir.

Konular – İçerik:

 • Giriş – Senaryo(0-8:45 dk)
 • Bağlı liste (8:45) yapısının oluşturulması

  4 adet class(Karakter,Dugum,BagliListe, Yonetim,) + Main.cpp oluşturularak Bir bağlı  liste üzerinde ekleme işlemleri gerçekleştirildi.

 • Bağlı liste yazdırma(1:43:00- 1:53:40)
 • string(char) tipli sayıların toplanması (1:53:40 – 2:08:00)
 • Operatör Aşırı Yükleme (Fonksiyonla benzerliği) (2:08:00 – 2:15:00)

Sorularınız ve Önerilerinizi yorum yazarak belirtebilir diğer okurlarada takıldığınız konularda bilgi aktarımını sağlayabilirisiniz.

Dökümanlar ve Kodlar: https://www.dropbox.com/sh/llycfi61is4yreo/AAD5tukR3meWxgYUVGTW_k8_a?dl=0

Abdullah Salih BAYRAKTAR

Bir Probleme nasıl yaklaşmalı – Veri yapıları – Algoritma – Ödev

Bir bilgisayar programcısının ödeve(projeye) bakması gereken açıyı anlatmya çalıştım.

İçerik :

 1. Ödev dökümanı nasıl okunlmalı,
 2. ekrana şekil bastırma (çıktıyı düzenleme)
 3. Nesneye dayalı programlama,
 4. cout aşırı yükleme (function overloading)- 35:52 dk,
 5. hep bellek bölgesi (new)
 6. eden çöpleri toplamalıyız: (delete)
 7. Örnek bir uygulama incelendi

Birkaç aksaklık (girişte biraz heycan, static 🙂 ) olsada, faydalı olması dileğiyle…..

Dökümanlar:
https://www.dropbox.com/sh/jwar422ozjtxo36/AAAH0osmak05V8rJTuWbZ3ZBa?dl=0

Not: İlk anlatılan dökümanda(ödev dokumanı): Sepet içinde çivilerin bulunmsa durumu değilde, Sepetlerin Çiviye asılamsı durumu istenmiş görselde de gösterilmiş. Yani harfler Çivi değil.

çivi

Keywordler: Veri yapıları, Ödev1, Sakarya Üniversitesi, Bir yaklaşım, Problem Çözme, Algortima geliştirme, Ödev yapmak, Bilgisayr Mühendisliği, c++

Kucaklaşmaya Çok İhtcımız Var

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.
M.A.

Kendi seçtiklerimize ağız dolusu saldıran biz. Yabancı düşmana ne gerek.

Bize yakışmıyor.

Hz. Muhammed (SAV) :
(Bir kimseyi günün birinde, aranızın açılabileceğini hesaba katarak sev. Buğzettiğine de günün birinde dost olabileceğini düşünerek buğzet.) [Tirmizi]

Hazret-i Ali (RA):
(Benim yüzümden iki aşırı grup insan helak olur. Birisi, beni aşırı severek, bende olmayan şeyleri bana takarlar. Ötekiler de, bana düşman olup, birçok iftira yaparlar)

BU HATAYI ÇOK MU YAPIYORUZ? Ne dersiniz?

Matlab ile dicom Formatını avi’ye Çevirme

Dönüştüreceğimiz dicom dosyasının  seçimi için ‘uigetdir‘ komutu kullanılabilir yada direkt dosya yolu verilebilir.

[code language=”cpp”]
%diyalog penceresi açarak seçilen dosya yolunu döndürür
%DICOMDIR_path=uigetdir;
%info=dicominfo(‘DICOMDIR_path’);
info=dicominfo(‘D:\…\…); %dosya yolu
I=dicomread(info);  %dicom formatlı görüntü alınır
[/code]

Alınan dosyanın avi formatına dönüşümü için aşağıdaki kodlar yazılır.

[code language=”cpp”]
videoAd=’video’;  %yeni oluşturulacak video adı belirlenir
%strcat ile avi’nin kaydedileceği konum ile video adı birleştirilir
obj=VideoWriter(strcat(‘D:\…\…\’,videoAd),’Uncompressed AVI’);
open(obj);
writeVideo(obj,I); %Videoyu obj dosyasına yazar
close(obj);
[/code]

Video formatı ‘Uncompressed AVI’ olarak seçilir. İstenirse diğer kayıt formatlarının listesine VideoWriter.getProfiles();  komutu ile ulaşılabilir.

Dicom Dosyasından Frame Alma

Dicom dosyasından istenen frameleri almak için öncelikle görüntü üç boyutlu hale dönüştürülür. Ardından üçüncü boyuttan görüntünün istenen frame’i alınabilir. Alınan resmi bilgisayara kaydetmek için de ‘imwrite’ komutu kullanılabilir.

[code language=”cpp”]
I=I(:,:,:);  %3-D ye dönüştürme
indis=20; % alınacak indis
imshow(I(:,:,indis));
resim=I(:,:,indis);
resimAd=’resim’;
imwrite(resim,strcat(‘D:\Kullanıcılar\lenovo\Desktop\görüntü\’,resimAd));
[/code]

TARİH BOYU EZAN

Görmesin mi Abdullah rüyasında Cibrîli!
Oku demişti ona heybet ile Tekbîri
Gelmişti arkasından peşpeşe şehadetler
Eylemişti beraber ezanları talîmi

Kalkarak yatağından, heyecanla uyanıp
İstemişti anlatmak, bir bir Rasüle varıp
İniyordu göklerden yağmur gibi rahmetler
Bekliyordu ezanı Rasül Rabbe yakarıp

Duyunca sahabeler, o güzel öğretiyi
Kutladılar birlikte o kutlu getiriyi
Ne yalan söyleyelim gördük bizde dediler
Öğrendik Cebrailden inci gibi diziyi

Bilal okumuştu ilk, en güzel sada ile
Gelirdi lâl olanlar onun nutkundan dile
Dillenirdi çağrının namesinden bülbüller
Kulak vereyen ona, çekerdi bin bir çile

Ezan oldu yıllarca müslümanlara şiar
Onun susturulması insanlığa olur ar
Susturmayı denedi ara sıra zalimler
Hepsi pişman, zelîl, perişan oldular

Çalıştı yıllarca hem de çabaladı atan
Tebliğ etti cihana İslamı, ta en baştan
İnsanlar bölük bölük davete katıldılar
Okundu ezanlar hûb âvâz ile Davuttan

Uyan artık ey Mümin atanın yeri bomboş
Duruyor musun, çan asmış mabedine Yanoş
Gönüllerden kopup cûşa gelsin çağlayanlar
Kıtaları dolaşsın cihanı kaplasın koş

Okunmasa sökülür gök kubbenin hilâli
Oluverir bir anda baykuşların haremi
Hürriyetin sembolü ezanlı minareler
Gök kubbenin direği, minarenin alemi

HB

Yanıyorduk Kardeşim – Şiir

01.07.2014- Gazze Bombardımanı

01.07.2014- Gazze Bombardımanı

Yanıyordu seni, beni ısıtmak için
Yanıyordu bir şey;  senin için, benim için
Yanıyordu tabi ki Allah (c.c.) rızası için

Sadece yanmıyordu yakıyordu aslında
Kömür, yok yok petroldü sanki
Belki yürekti: senin ki, benim ki

Evet evet bu özeldi
Yakıyordu kendini
Sadece ısıtmak içindi seni, beni

Neredeydi harbi?
Suriye’de yok yok Filistin’di sanki
Yanıyorduk kardeşim dünyada harbi…

Abdullah Salih BAYRAKTAR

Bu şiir 01.07.2014 tarihinde Bombalanan Gazze için yazılmıştır. Biliyoruz ki ölmek mümin için son değil, kutlu bir başlangıçtır.

Ramazan Ayının Feyz ve Bereketinden istifade edenlerden olun

Ayet-i Kerîme : “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”
Hadis-i Şerîf : Ebu Hüreyre’den, Hz Peygamber (SAV) şöyle dedi: ” İnsanın bütün amellerinin (karşılığı) kat kat artırılır. İbadetlerin (hasenenin)mükafatı, on katından yediyüz katına kadar Allah’ın dilediğince artırılır. Allah (CC) şöyle buyuruyor:Ancak Oruç bunun dışındadır.Çünkü o benim içindir ve onun mükâfatını ben veririm. Oruçlu kişi, şehvetini veyemeğini benim için bırakır. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar vaktindeki sevincidir. İkincisi ise Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzının kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. ” İbni Mace