Matlab ile dicom Formatını avi’ye Çevirme

Dönüştüreceğimiz dicom dosyasının  seçimi için ‘uigetdir‘ komutu kullanılabilir yada direkt dosya yolu verilebilir.

[code language=”cpp”]
%diyalog penceresi açarak seçilen dosya yolunu döndürür
%DICOMDIR_path=uigetdir;
%info=dicominfo(‘DICOMDIR_path’);
info=dicominfo(‘D:\…\…); %dosya yolu
I=dicomread(info);  %dicom formatlı görüntü alınır
[/code]

Alınan dosyanın avi formatına dönüşümü için aşağıdaki kodlar yazılır.

[code language=”cpp”]
videoAd=’video’;  %yeni oluşturulacak video adı belirlenir
%strcat ile avi’nin kaydedileceği konum ile video adı birleştirilir
obj=VideoWriter(strcat(‘D:\…\…\’,videoAd),’Uncompressed AVI’);
open(obj);
writeVideo(obj,I); %Videoyu obj dosyasına yazar
close(obj);
[/code]

Video formatı ‘Uncompressed AVI’ olarak seçilir. İstenirse diğer kayıt formatlarının listesine VideoWriter.getProfiles();  komutu ile ulaşılabilir.

Dicom Dosyasından Frame Alma

Dicom dosyasından istenen frameleri almak için öncelikle görüntü üç boyutlu hale dönüştürülür. Ardından üçüncü boyuttan görüntünün istenen frame’i alınabilir. Alınan resmi bilgisayara kaydetmek için de ‘imwrite’ komutu kullanılabilir.

[code language=”cpp”]
I=I(:,:,:);  %3-D ye dönüştürme
indis=20; % alınacak indis
imshow(I(:,:,indis));
resim=I(:,:,indis);
resimAd=’resim’;
imwrite(resim,strcat(‘D:\Kullanıcılar\lenovo\Desktop\görüntü\’,resimAd));
[/code]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir