KPI

Kurumların faaliyet gösterdikleri alandaki başarılarını değerlendirilmesi için gereken eylemin referans olarak daha başarılı bir eyleme göre durumunun gösterilmesine başarım ölçütü denir, bu ölçüt sayısal sözel veya yargı olabilir. Bir kurumun çok yönlü işleri varsa karmaşık bir başarım ölçütüne sahip olur. Başarıyı daha objektif olarak değerlendirebilmeleri için, daha az sayıda ve yenilenebilen başarım ölçütü   gerekir ki buna anahtar başarım ölçütleri (KPI) denilmektedir.

Terim olarak hedeflerimizde belirttiğimiz kritik performans ölçütünün İngilizce karşılığıdır.

Kurum bölümlerinin, çalışanlarının performansı ölçülerek hedefe ne kadar ulaştığı belirlediği amaca ilerleyip ilerlemediği hakkında derli toplu bilgiler verir.

Okumaya devam et